FizikaAnimacijeLink

Interakcija je ?

Zbog interakcije tijela  mijenjaju...... ?

Navedi tri primjera za interakciju tijela kada tijelo mijenja  kretanje.

Navedi tri primjera za interakciju kada tijelo mijenja oblik.

Sve interakcije su obostrane.....

Navedi dva primjera za interakciju neposrednim dodirom .

Navedi dva primjera za interakciju bez neposrednog dodira - na daljinu.

Sila je mjera........

Jedinica za silu je......

Sila je vektorska fizička veličina , a to znači da ima........?

Nacrtaj proizvoljan vektor i označi na njemu pravac, smjer, napadnu tačku i jačinu.

Kada se javlja sila trenja ?

Što izaziva gravitaciono djelovanje između tijela?

 

 

Gravitaciona sila je.....?

Da li gravitaciona sila može biti odbojna ili je uvijek privlačna?

Gdje se javlja električno djelovanje?

Električna sila je mjera ............

Kako tijela mogu biti naelektrisana?

Ko je prvi uočio da su neka  tijela naelektrisana  ?

Kako se označava naelektrisanje tijela ?

Kada je električna sila odbojna ,a kada privlačna ?

Da li je električno djelovanje  na daljinu ili sa dodirom?

Kako su stari grci znali da postoje dvije vrste naelektrisanja ?

Navedi tri primjera električnih pojava.

Gdje se javlja magnetna interakcija?

Što uočavamo kod svakog magneta?

Magnetna sila je ?

Kako se označavju slovima magnetni polovi?

Kada je magnetno djelovanje odbojno , a kada privlačno?

Sila teže je ...?

Kako izračunavamo silu teže? Napiši formulu.

Što je težište tijela ?

Težina tijela je ?

 Kako izračunavamo jačinu težine tijela? Napiši formulu .

U čemu je rzlika između težite tijela i sile zemljine teže ?

Kada se javljaju sile elastičnosti ?

Što je deformacija tijela?

Kakve mogu biti deformacije tijela ?

Što je dinamometar?

Koja osobina opruge je iskorišćena da se napravi dinamometar?

 

Zadaci:

1.Odredi masu tijela čija je težina 800N ?

2.Odredi težinu tijela mase 90 kg?

3.Ako se opruga istegne 5cm pri sili od 20 N, koliko će se istegnuti opruga pri sili 28N?

4.Kada na oprugu djeluje sila 10N ina se istegne 1,5cm. Kolika sila djeluje na oprugu ako se ona istegne 10cm?

5.Predstavi  vektorski silu 1N uzimajući da je jedan podeok 100mN?Pravac i smjer vektora uzeti proizvoljno?

6.Predstavi silu od 25N uzimajuči da je jedan podeok 5N. Pravac i smjer vektora uzeti proizvoljno ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com