FizikaAnimacijeLink

 Pitanja za provjeru znanja. 8 razred prvo polugođe.

Što je ubrzanje a? Koja je jedinica za ubrzanje?

Što je pravolinijsko ravnomjerno ubrzano kretanje?

Što je pravolinijsko ravnomjerno usporeno kretanje ?

Kako izračunavamo brzinu  kod pravolinijskog ravnomjerno ubrzanog kretanja?

Kako izračunavamo brzinu kod pravolinijskog ravnomjerno usporenog kretanja?

Što su kolinearne sile ?

Kako se izračunava rezultanta kolinearnih sila ?

Kao glasi  Drugi Njutnov zakon ?  Napisati formule ?

Sabiranje nekolinearnih sila ? Pravilo paralelograma?

Što je sila Zemljine teže ? Napisati formulu za silu Zemljine teže.

Što je težina tijela ?

Kada je tijelo u bestežinskom stanju?

Objasni što je slobodan pad ?

Napiši formulu za brzinu  slobodnog pada?

Napiši formulu za pređeni put pri slobodnom padu?

Što je vertikalni hitac naviše? 

Vertikalni hitac naniže?

Što je sila akcije , a što je sila reakcije?

Kako glasi treći njutnov zakon  ?

Što je sila normalne reakcije podloge?

Gdje se javlja trenje?

Od čega zavisi sila trenja?

Što je koeficijent trenja?

Formula za silu trenja kada tijelo stoji na horizontalnoj podlozi ?

Kako hodamo?

Kako se auto kreće?

Objasni trenje klizanja i trenje kotrljanja.

 Kada se javlja sila otpora sredine ?

Od čega zavisi sila otpora sredine.

Koje su sile  koje djeluju na auto pri kretanju?

Zašto se javlja sila elastičnosti.

Hukov zakon -Formula ?

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com