FizikaAnimacijeLink

 

Sledeće nedelje radimo drugi pismeni zadatak.

 

Na pismenom radite 4 računska zadatka :

Teme koje će biti zastupljene na pismenom zadatku.

 

1. Mehanička energija.Zakon održanja mehaničke energije.

2. Pritisak čvrstih , tečnih i gasovitih tijela.

3.  Arhimedov zakon.

4. Mehanički talas. Zvuk.

 

Potrebno je da vježbate  zadatke iz zbirke zadataka na ove teme.

Zadaci za vjezbu:

1. Mehanička energija. Zakon održanja mehaničke energije.

1. Kolikom kinetičkom energijom raspolaže teniska loptica mase 58g kada leti brzinom od 30m/s?     (26,1J)
2. Koliku potencijalnu energiju ima betonski blok mase 2,5t, koji stoji kao protivteg na dizalici, na visini 20m?      (500000J)
3. Kolikom brziniom se kreće automobil mase 800kg, ako ima kinetičku energiju 160 kJ?      (20 m/s)
4. Na kojoj visini avion mase 25t ima potencijalnu energiju 500 MJ?    (2000m)
5. Lopta mase 500g bačena je vertikalno uvis brzinom 10m/s. Koliku kinetičku energiju će imati posle 0,5s i posle 1s?    (6,25J  ; 0 )
 
 

2. Pritisak čvrstih , tečnih i gasovitih tijela.

1.Težina automobila je 9000 N. Koliki je pritisak kojim automobil
djeluje na horizontalan asfaltni parking ako je dodirna površina svake
od automobilskih guma i podloge 140 cm2 ?             (160,7 kPa)

2. Šivaća igla vrši pritisak na tkaninu od 100 kPa. Koliki je intenzitet sile
kojom igla djeluje normalno na tkaninu ako je površina vrha igle 0,01mm2?    (0,001N)


3. Skijaš težine 700N stoji na zaletištu skakaonice.Ako je pritisak koji
skijaš vrši na snijeg 7 kPa, odrediti površinu njegovih skija.        (0,1m2)


4. Gvozdena kocka stranice 10 cm nalazi se na horizontalnoj podlozi.
Koliki je pritisak kocke na podlogu? Gustina gvožđa je 7,8 g/cm3 ?  (m=7,8 kg  Q=78N  p=7800Pa)

5.Kolika je dubina jezera na mjestu gdje je hidrostatički pritisak 10 Mpa? Gustina jezerske vode je 1 g/cm3. (1000m)
.

6.Pritisak od 1 mm Hg ( jednog milimetra živinog stuba) izrazite u
paskalima. Gustina žive je 13 600 kg/m3 ?     (1360Pa)


3.  Arhimedov zakon.

1.Koliki je intenzitet sile potiska koji djeluje na tijelo zapremine 0,01 m3
kada se ono nalazi u ulju ( gustina ulja je 900 kg/m3)   (90N)

2.Težina tijela u vazduhu je 15 N, a u vodi 5 N. koliki je intenzitet sile
potiska koja djeluje na tijelo potopljeno u vodi?     (10N)

3.Drvena greda čije su dimenzije 3 m, 30 cm i 20cm pliva na vodi .
Koliko kilograma vode istisne greda ako je gustina drveta 600 kg/m3? (108kg)

 4.Komad plute na vodi istiskuje 1 dm3 . Kolika je masa tog komada plute? (1kg)


5.Kamen mase 18,7 kg ima zapreminu 7,5 dm3. Kolika je težina ovog

kamena u vodi? (Q= 112N)

 4. Mehanički talas. Zvuk.

1 . Koliki je period i frekvencija oscilatora koji za 10 s napravi 40 oscilacija? (0.25s  ;   4 Hz   )

2. Koliki su period i frekvencija oscilovanja tega obešenog za elastičnu oprugu ako on od najvišeg do najnižeg položaja stigne za vrijeme od 0,3 s ?   (0,6s ; 1,67 Hz )

3.Potencijalna energija kuglice mase 11g koja osciluje na elastičnoj opruzi, u amplitudnom položaju iznosi 0,37 J. Kolikom brzinom ta kuglica prolazi kroz ravnotežni položaj? ( 8,2 m/s )

2.Talasna dužina nekog mehaničkog talasa je 1m, a njegova frekvencija5 Hz. Kolika je brzina tog talasa? (5 m/s)

4.Rastojanja između brijega talasa i njemu najbliže dolje je 2m.

a)Kolika je talasna dužina?    (4m)

b)Kolika je brzina prostiranja talasa ako je period oscilovanja 0,01 s ?  (400 m/s)

5 .Dva zvučna talasa prostiru se istim brzinama kroz vodu. Frekvencija prvog talasa je dva puta je veća od frekvencije drugog talasa. Koliko puta je talasna dužina drugog talasa veća od talasne dužine prvog talasa?  (λ2=2λ1)

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com