FizikaAnimacijeLink

Priprema: letva1.gif

1. Kvadrat od kartona stranice 10 cm postavljen je paralelno sa vertikalnim zidom na rastojanju od 1m. Kvadrat je osvetljen tačkastim izvorom koji leži na pravoj koja je normalna na ravan kvadrata i prolazi kroz tačku preseka njegovih dijagonala. Udaljenost izvora od kvadrata je 1 m. Odredi površinu senke kvadrata na zidu.(reš :400cm2)

letva1.gif

2. Kolika će biti dužina sjenke drveta ako je ugao između površine Zemlje i Sunčevih zraka 60°. Visina drveta je 9m. ( reš :  3√3 m)

letva1.gif

3. Ugao između upadnog i odbijenog zraka svetlosti pri nailasku na ravno ogledalo je 68°. Odredi upadni ugao svetlosti.(reš :34)

letva1.gif

4.Nacrtati dalji put svjetlosnog zraka koji se odbija od 3 ravna ogledala.

 3_ogledala.jpg

5. Izdubljeno sferno ogledalo je žižne daljine 4m. Realan lik dobijen ovim ogledalom nalazi se na rastojanju 5m od tjemena ogledala . Koliko je lik udaljen od predmeta? (reš: p=20m    d=p-l=16m)

letva1.gif

6.Konstruisati i opisati lik predmeta u datom primjeru.

sf1kl.jpg

 letva1.gif
7. Koliki je poluprečnik krivine ogledala ako ono daje realan lik predmeta na rastojanju 70cm od ogledala ? Predmet je na rastojanju 40cm od ogledala . (reš: f=25,45cm   r=2f=50,9cm )
letva1.gif

 letva1.gif

8. Veličina predmeta je 6cm , a njegovog   lika   , u izdubljenom sfernom ogledealu , 24cm. Kolika je udaljenost predmeta od tjemena

ogledala ako je poluprečnik zakrivljenosti ogledala 48cm ? (reš :u=4 ; f=24cm ;l=4p  ; p=30cm.)

 letva1.gif

9. Izdubljeno ogledalo uvećava 8 puta . Kolika je udaljenost predmeta i lika ako je poluprečnik zakrivljenosti ogledala 36cm?  (reš: f=18 cm ; p=20,25cm  ; l=162cm )

 

letva1.gif 

10.Konstruisati i opisati lik predmeta u datom primjeru.

sf2kl.jpg

 11.Konstruisati i opisati lik u datom primjeru.

sskl1.jpg

12. Sabirno sočivo uvećava 10 puta . Kolike su udaljenosti predmeta i lika ako je optička moć sočiva 7 D?    ( reš: f=0,143m  ; p=0,157m; l=1,57m )

 letva1.gif
 13. U sabirnom sočivu predmet veličine 24 cm   daje lik čija je veličina 8cm . Kolika je udaljenost   predmeta od optičkog centra sočiva ako je njegova žižna daljina 12cm ? (reš: u=1/3  p=3l  l=16cm p=48cm )
 letva1.gif
14. Koliki apsolutni indeks prelamanja ima sredina u kojoj  se svjetlost kreće brzinom 250000 km/s ? (reš:n=1,2)
 letva1.gif

 15. Odredi  relativni indeks prelamanja  glicerin ,dijamant ako su apsolutni indeksi prelamanja glicerina 1,47 , a djamanta 2,42 .( reš :n2/n1 )

 

 

 letva1.gif
16.  Kolika  je žižna daljina sočiva koje ima optičku moć  +8D.     (reš :1/8m)
letva1.gif
   
   
   
   

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com