FizikaAnimacijeLink

 • SVJETLOST
 • Kako se rasprostire svjetlost?
 • Što je sjenka?
 • Skiciraj kako nastaje poomračenje Sunca?
 • Što su ogledala?
 • Kako glasi zakon odbijanja ili refleksije svjetlosti ?
 • Ako zrak svjetlosti pada na ravno ogledalo normalno , upadni ugao iznosi______________.
 • Ako odbojni ugao na ravnom ogledalu iznosi 50 ̊ koliki je upadni ugao?
 • Upadni ugao na ravno ogledalo je 46° . Nacrtajte i objasnite zakon odbijanja svjetlosti za taj slučaj.
 • Dječak stoji 2m ispred ravnog ogledala, koliko je dječak udaljen od svoje slike?
 • Zrak svjetlosti koji na udubljeno sferno ogledalo pada kroz_____________________ odbija se od njega paralelno s optičkom osom ogledala.
 • Zrak svjetlosti koja na udubljeno sferno ogledalo pada paralelno s optičkom osom odbija se ____________________________________________.
 • Ako upadni zrak svjetlosti s ravnim ogledalom zatvara ugao od 43 ̊, ugao odbijanja jednak je_________
 • Konstruiši sliku predmeta u ravnom ogledalu.
 • Kako glasi matematička formulacija zakona odbijanja?_________________
 • Što je difuziona svjetlost?
 • Što je prividna ili virtualna ili imaginarna slika?
 • Što su sferna ogledala?
 • Sferna ogledala su dijelovi         _________________________________________
 • Kakav je odnos žižne daljine i poluprečnika zakrivljenosti kod sfernog ogledala?
 • Podjela sfernih ogledala prema obliku?
 • Što je optička osa sfernog ogledala?
 • Koje su karakteristične tačke na optičkoj osi sfernog ogledala?
 • Što je žižna daljina?
 • Nacrtaj sliku predmeta u udubljenom ogledalu ako se predmet nalazi u centru zakrivljenosti. Slika takvog predmeta je__________________________________
 • Konstruiši sliku na konkavnom ogledalu ako se predmet nalazi
  • Na udaljenosti većoj od centra krivine.
  • U centru krivine.
  • Između centra krivine i fokusa.
  • U fokusu
  • Između fokusa i tjemena ogledala.
 • Konstruiši sliku na konveksnom ogledalu?
 • Konstruiši sliku predmeta nastalu u ispupčenom ogledalu poluprečnika zakrivljenosti 3 cm. Predmet postavite na udaljenost 5 cm od tjemena ogledala.
 • Brzina svjetlosti u vazduhu iznosi ____________________________, a brzina svjetlosti u vodi u odnosu prema brzini svjetlosti u vazduhu jest relativni_______________________.
 • Brzina svjetlosti u vodi je 225000 km/s, u staklu 197 000 km/s, a u dijamantu 124 000 km/s.Koja sredina ima najveći indeks prelamanja ?
 •  
 • .Kolika je optička moć sočiva ako je  žižna daljina sočiva  0,5 m?
 • Žižna daljina sočiva je 5 m. Kolika je optička moć sočiva?
 • Navedi primjene ogledala.
 • Je li brzina svjetlosti veća u vazduhu ili staklu? Obrazloži odgovor.
 • Kada nastaje lom svjetlosti?
 • Kako se svjetlost lomi kada prelazi iz optički ređe u optički gušću sredinu ?
 • Kako se svjetlost lomi kada prelazi iz optički gušće u optički ređu sredinu?
 • Što je granični ugao kod loma svjetlosti?
 • Što je totalna refleksija?
 • Da bismo s pomoću sabirnog sočiva dobili paralelan snop zraka svjetlosti, izvor svjetlosti mora biti postavljen u ________________________________________.
 • Optička moć sočiva je veća što je žižna daljina sočiva____________________________
 • .Kada svjetlost padne na granicu različitih optičkih sredstava, ona se ____________
 • Zbog čega nastaje fatamorgana?
 • Što su leće (sočiva)?
 • Podjela leća prema obliku.
 • Kako sabirna leća lomi svjetlost?
 • Kako rasipna leća lomi svjetlost?
 • Nacrtaj oblike leća i simbole kojima ih označavamo.
 • Konstruiši slike na sabirnom sočivu  ako se predmet nalazi.Kakva je slika koja nastaje konstrukcijom s obzirom na smjer, orijentaciju i prirodu u ?
  •            na udaljenosti većoj od dvostruke žižne daljine
  •            na udaljenosti 2f od siočiva
  •            na udaljenosti između žiže i 2f
  •            u žiži
  •            između žiže i sočiva
 • Što su optički instrumenti?
 • Koji su osnovni elementi optičkih instrumenata?
 • Nabroj neke optičke instrumente?
 • Kako iskazujemo jačinu sočiva ( leće)?
 • Koja je mjerna jedinica za jačinu sočiva (leće)?
 • Što je disperzija?
 • Zbog čega vidimo boje?
 • Na koji način čovjekovo oko stvara oštru sliku na žutoj mrlji ako su predmeti različito udaljeni.
 • Koja se sočiva koriste kod kratkovidosti , a koja kod dalekovidosti ?
 • Opiši lik koji stvara očno sočivo na žutoj mrlji ?
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com