FizikaAnimacijeLink

 Eksterna provjera znanja 2019.

 

Dragi učenici,

 

Kao što ste već upoznati, od ove godine provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa biće realizovana u aprilu mjesecu, tačnije 9, 10. i 11. aprila 2019. godine.

 

KALENDAR PROVJERE ZNANJA
9.april 2018. godine ► Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost,
10. april 2018. godine ► Matematika;
11. april 2018. godine ► Predmeti koje su učenici izabrali sa liste obaveznih predmeta, a koji
se izučavaju u III ciklusu najmanje u dva razreda (Biologija, Hemija, Fizika, Geografija, Istorija, Engleski jezik, Ruski jezik, Italijanski jezik, Francuski jezik i Njemački jezik).

 


Sve provjere znanja počinju u 12 sati i traju kao je naznačeno na testu , oko 60 min ili više;

 

PRAVILA PONAŠANJA

 

Prije ulaska u učionicu ,učenici pokazuju dokument s ovjerenom fotografijom koji ih indentifikuje (pasoš, đačka knjižica i sl. ) i odlažu svoje stvari  .(jakne, torbe ,telefone) .


Na eksternoj provjeri znanja nije dozvoljeno da učenici:
► kasne,
► lažno se predstavljaju,
► otvaraju test-knjižice prije dozvoljenog vremena,
► koriste udžbenike, bilješke, listice ili drugi pomoćni materijal,
► prepisuju tuđa rješenja ili pokazuju svoja,
► koriste elektronske uređaje ukoliko to nije precizirano u uputstvu za određeni test,
► promijene učionicu i broj radnog mjesta,
► napuštaju učionicu u toku rada i vraćaju se da nastave,
► ne poštuju znak za početak i završetak provjere znanja,
► pišu i crtaju ono što se ne traži u zadacima/pitanjima i
► na testu pišu svoje podatke ili nešto što bi ih moglo identifikovati.
Kada učenici dobiju test, neophodno je da ga odlože na kraj klupe i prate uputstva test-administratora.
Dozvoljeno je pisati ćirilicom ili latinicom, hemijskom olovkom ili nalivperom. Grafitnu olovku i gumicu učenici mogu koristiti tokom rada. Ovako će imati mogućnost da, ukoliko uoče grešku, tu grešku isprave. Korišćenje korektora nije dozvoljeno. Ukoliko učenik pogriješi, treba da prekriži i rješava ponovo. Priznaju se odgovori napisani hemijskom olovkom.
Pri rješavanju zadataka višestrukog izbora treba zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora. Kod zadataka otvorenog tipa ostavljeno je mjesto za rad.

 

 UPUTSTVA

CRNOGORSKI – SRPSKI,
BOSANSKI I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Dozvoljeno je pisati ćirilicom ili latinicom, ekavskim ili ijekavskim izgovorom, jotovanom ili nejotovanom verzijom, ali nije dozvoljeno miješanje.

Najbolje je da se piše pisanim slovima. Ako učenik piše štampanim slovima, mora da označi veliko slovo.
Test mora biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom, mada se tokom rada može koristiti grafitna olovka i gumica. Ukoliko neko pogriješi, treba da prekriži i rješava ponovo. Pri rješavanju zadataka višestrukog izbora treba zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora.
Zadatak će se vrednovati s 0 (nula) bodova ako:
→ netačan;
→ je nečitko napisan;
→ je napisan grafitnom olovkom;
→ je zaokružen ili napisan i tačan i netačan odgovor;
→ je napisan štampanim slovima, bez označavanja velikih slova;
→ je učenik/učenica nepristojan u izražavanju;
→ učenik/učenica crta, ilustruje, piše viceve i slično.

MATEMATIKA


Pribor: grafitna olovka i gumica, hemijska olovka, geometrijski pribor.
Upotreba digitrona i korektora nije dozvoljena.
Tokom rada mogu se koristiti formule koje su date u testu.
Test mora biti popunjen hemijskom olovkom, a grafitna olovka se može koristiti za crtanje i tokom rada.
Ukoliko učenik/ca pogriješi, treba da prekriži i rješava ponovo. Ako je zadatak riješen na više načina, treba nedvosmisleno označiti koje se rješenje boduje.
Zadatak će se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:
→ netačan;
→ zaokruženo više ponuđenih odgovora;
→ nečitko i nejasno napisan;
→ rješenje napisano grafitnom olovkom.

FIZIKA HEMIJA BIOLOGIJA

Dozvoljen pribor: grafitna olovka, gumica i hemijska olovka Ukoliko učenik pogriješi, treba da prekriži i odgovori ponovo.
Učenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom.
Samo skice i grafici mogu biti nacrtani grafitnom olovkom.
Tokom ispita dopuštena je upotreba digitrona (džepnog kalkulatora).
Zadatak će se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:
→ netačan;
→ zaokruženo više ponuđenih odgovora;
→ nečitko i nejasno napisan;
→ rješenje napisano grafitnom olovkom.

 

STRANI JEZICI


Test iz stranog jezika sastoji se od tri dijela: čitanja, leksike/gramatike i pisanja.
Dozvoljeni pribor: grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju se samo odgovori pisani hemijskom olovkom. Ukoliko učenik pogriješi, treba da prekriži i odgovori ponovo.
Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika, korektora i elektronskih uređaja. Zadatak će se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:
→ netačan;
→ zaokruženo više ponuđenih odgovora;
→ nečitko i nejasno napisan;
→ rješenje napisano grafitnom olovkom.

 

ISTORIJA GEOGRAFIJA

Dozvoljen pribor je: grafitna olovka i gumica u toku rada i hemijska olovka. Priznaju se samo odgovori
pisani hemijskom olovkom. Ukoliko učenik pogriješi, treba da prekriži i odgovori ponovo.
Maksimalan broj bodova je 100. Netačno riješen ili neurađen zadatak ne donosi negativne poene.
Zadatak će se vrednovati s 0 (nula) bodova ako je:
→ netačan;
→ zaokruženo više ponuđenih odgovora;
→ nečitko i nejasno napisan;
→ rješenje napisano grafitnom olovkom.

 

PRAVO NA UVID
Učenik ili roditelj/staratelj ima pravo na uvid u ocijenjeni test u vrijeme kada to Odbor odredi, ali poštujući Pravilnik (u roku od 48 sati od dana objavljivanja rezultata). Vrijeme uvida u testove mora biti objavljeno zajedno s rezultatima. Uvid se, po Pravilniku, vrši u prisustvu glavnog
ocjenjivača.
 

PRIGOVOR ISPITNOM CENTRU
Ukoliko ima prigovora na ocjenivanje, učenik ili roditelj/staratelj ima pravo da Odboru preda prigovor u pisanoj formi, ali u roku od 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Veoma je važno da se Ispitni centar odmah obavijesti o uloženom prigovoru, a Odbor je dužan da u roku od 24 sata Ispitnom centru dostavi prigovor i test učenika. Testovi i prigovori za sve predmete pakuju se zajedno u jednu ili više sigurnosnih vrećica koje su tome namijenjene. Školski koordinator ih je dobio u svojoj koverti .
Ispitni centar obrazuje komisiju koja odlučuje o prigovoru u roku od dva dana. Odluka Komisije je konačna. Odluka Komisije se dostavlja Odboru u školi na službenu e-mail adresu. Učenik i njegovi roditelji/staratelji moraju biti obaviješteni.
Ukoliko ima promjena u broju bodova, vrši se ispravka u bazi i konačni rezultati se objavljuju na oglasnoj tabli škole.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com