FizikaAnimacijeLink

Pitanja: Oscilacije i talasi. Temperatura i toplota.

 

Šta je periodična pojava?
Navedi primere oscilatornog kretanja?
Što je period oscilovanja?
Objasni oscilatorno kretanje na primjeru tijela obješenog o oprugu?
Objasni oscilatorno kretanje na primjeru matematičkog klatna?
Šta je elongacija, amplituda, period oscilovanja i frekvencija?
Koje su jedinice mjere za elongaciju, amplitudu, period oscilovanja i frekvenciju?
Kako izračunavamo i od čega zavisi period oscilovanja tela obješenog o oprugu?
Kako izračunavamo i od čega zavisi period oscilovanja matematičkog klatna?
Objasniti na primjeru matematičkog klatna zakon održanja mehaničke energije.
Šta je talasno kretanje?
Što je mehanički talas i koje su vrste mehaničkih talasa?
Da li se prenosi supstanca prilikom prostiranja talasa?
Obajasni Longitudinalni talas.
Objasni transverzalni talas.
Šta je zvuk, infrazvuk i ultrazvuk?
Šta je akustika?
Kolika je brzina zvuka?
Da li se zvuk prostire u vakumu, čvrstim tijelima, vazduhu i vodi?

Objasni pojam unutrašnja (toplotna) energija .
Objasni da je temperatura mjera pokretljivosti molekula.
Objasni pojam apsolutne nule, pretvaranje  temperature iz Kelvinovih u Celzijusove stepene i obrnuto.
Objasni da se sa promjenom temperature mijenja dužina /zapremina/ tijela .
Objasni da toplota spontano prelazi sa tijela više na tijelo niže temperature .
Što je toplotna razmjena.
Objasni provođenje , strujanje i zračenje.
Definiši količinu toplote, primijeni i analiziraj jednačinu toplotnog bilansa.

Add comment


Security code
Refresh

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com